ONLINE PRIJAVA

UPISI

Upis u školu košarke «Vučići» moguć je tijekom cijele godine.

KONTAKT

098 314 735

EMAIL

vucici@vucici.hr

LOKACIJE ZA PODUKU KOŠARKE

U SPORTSKIM DVORANAMA GOTOVO SVIH GRADSKIH ČETVRTI
Poduka košarke održava se u više sportskih dvorana osnovnih škola grada Zagreba tijekom cijele školske godine, dva puta tjedno u trajanju od 60 minuta za svaku uzrasnu skupinu.