Program škole košarke namijenjen je svim djevojčicama i dječacima dobnog uzrasta od 6 do 15 godina, neovisno o razini znanja, vještina, sposobnosti i ostalim različitostima.

Program škole košarke Vučići potiče razvoj pa je zbog toga naglasak na učenju djece kako igrati, a ne upravljati njima da pobjede.

VUCICI-PLAKAT

Treninzi se održavaju u sportskim dvoranama osnovnih škola grada Zagreba tijekom cijele školske godine. Treninzi se održavaju 2 do 3 puta tjedno u trajanju od 45 do 60 minuta za svaku uzrasnu skupinu.

Programom poduke rukovode kvalificirani stručni treneri košarke po programu verificiranom na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Treneri imaju zadatak poticati djecu na igranje s entuzijazmom i intenzitetom, te im pomoći da razviju sposobnost kontroliranja svog entuzijazma inteligentnim odlučivanjem, pa je igrački kredo škole košarke Vučići:   „ Igraj snažno, igraj pametno“.

Lokacije:

Poduka košarke održava se u slijedećim sportskim dvoranama osnovnih škola grada Zagreba:

r.b. osnovna škola adresa
1. IVANA GUNDULIĆA Gundulićeva 23a
2. KREATIVAN RAZVOJ Dedići 102
3. MIROSLAVA KRLEŽE Kaptol 16
4. IVANA CANKARA Cankareva 10
5. MEDVEDGRAD Stma cesta 15
6. PETRA ZRINSKOG Krajiška 9
7. IVANA FILIPOVIĆA Filipovićeva 1
8. JORDANOVAC Jordanovac 108
9. MARKUŠEVEC Markuševec 160
10. MLADOST Karamanov prilaz 3
11. STENJEVEC Bolnička 92
12. PREČKO Dekanići 6
13. DAVORINA TRSTENJAKA Krčka 3
14. PAVLEKA MIŠKINE Sveti duh 24
15. AUGUSTA HARAMBAŠIĆA Harambašićeva 18
16. CVJETNO NASELJE Cvjetna cesta 17

Upis u školu košarke «Vučići» moguć je tijekom cijele godine.

Za upis je potrebno:

  • nazvati na telefon: 098 314 735 ili
  • poslati poruku na e-mail: vucici@vucici.hr