Program škole košarke namijenjen je svim djevojčicama i dječacima dobnog uzrasta od 6 do 15 godina, neovisno o razini znanja, vještina, sposobnosti i ostalim različitostima.
Program škole košarke Vučići potiče razvoj pa je zbog toga naglasak na učenju djece kako igrati, a ne upravljati njima da pobjede.
Treninzi se održavaju u sportskim dvoranama osnovnih škola grada Zagreba tijekom cijele školske godine, dva puta tjedno u trajanju od 45 do 60 minuta za svaku uzrasnu skupinu.
Programom poduke rukovode kvalificirani stručni treneri košarke po programu verificiranom na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Treneri imaju zadatak poticati djecu na igranje s entuzijazmom i intenzitetom, te im pomoći da razviju sposobnost kontroliranja svog entuzijazma inteligentnim odlučivanjem, pa je igrački kredo škole košarke Vučići:   „ Igraj snažno, igraj pametno“.

Osigurati da svako dijete smije trenirati i igrati košarku bez obzira na različitosti
Postati jedna od vodećih institucija za razvoj najmlađih košarkaša
  • Povećati svijest u djece o važnosti redovitog tjelesnog vježbanja i zdravih prehrambenih navika u očuvanju vlastitog zdravlja.
  • Pomoći u razvoju otpornoga mentalnog sklopa djece kako bi se kompetentno i uspješno mogla nositi izazovima i zahtjevima s kojima se susreću, odnosno da se uspješno nose sa stresom i pritiskom.
  • Poticati djecu na suočavanje sa svakodnevnim izazovima, da se mogu oporaviti od razočaranja, neprijateljstava i trauma, te da budu sposobna postaviti realne ciljeve, da mogu rješavati probleme i s lakoćom uspostavljati odnose s drugima, te da se prema sebi i drugima odnose s poštovanjem.
  • Naučiti djecu osnovama razvoja tolerancije i poštivanja različitosti među ljudima.